İş Birliği Destek Programı

Programın Amacı
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

Programdan Yararlanma Koşulu
Programdan yararlanmak için; KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmelerin proje başvurusu yapmaları gerekir.

Proje başvurusunda, işbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.

Ancak proje konusu:
  • Orta-yüksek teknoloji alanında ise en az 3,
  • Yüksek teknoloji alanında en az 2,
  • Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda en az 1 işletmenin projede yer alması yeterlidir.
İşbirliği amacı ile bir araya gelen işletmelerin ön başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olması ve son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir. Ancak büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda bu hüküm uygulanmaz.

Proje ortağı işletmelerin sahiplerinin ve/veya ortaklarının veya bunların eşi, annesi, babası, kardeşi ve çocuklarından herhangi birinin proje ortaklarından sadece 1 inde ortaklığı olabilir.

Desteklenecek Proje Konuları
İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;
a) Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
b) Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
c) Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
d) Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,
e) Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

Proje kapsamında destek oranı %60 olup ortaklık koşullarına göre 10.000.000 TL'ye kadar destek imkanı bulunmaktadır.

KOSGEB İş Birliği Destek Programına ilişkin destekler hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki numaralardan bizi arayabilir ya da yandaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.