TEKNOYATIRIM PROGRAMI

Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için yapacağınız yatırımların desteklenmesini konu alan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı özet bilgileri aşağıdadır:

Program kapsamında destek oranı %60 olup destek miktarları şu şekildedir:
 • Orta-Yüksek ve Yüksek teknoloji grubundaki ürün yatırımlar için 6.000.000 TL,
 • Orta-Düşük ve Düşük teknoloji grubundaki ürün yatırımları için 1.000.000 TL.

Orta-yüksek ve yüksek teknoloji grubunda ihtiyaç duyulan makine-teçhizat, donanım, yazılım, personel, tanıtım vs. giderlere yönelik 1.800.000 TL hibe (geri ödemesiz) + 4.200.000 TL faizsiz kredi (geri ödemeli) olmak üzere toplam 6.000.000 TL destek sağlanmaktadır. Destek oranı %60 olup azami 10.000.000 TL'ye kadar bütçe oluşturulabilmektedir. Destek tutarının %30'u hibe, %70'i faizsiz kredi desteği olarak uygulanmaktadır. Şayet yerli malı belgesi olan bir makine alımı yapılacak olursa hibe destek oranı +%15 daha artmakta olup, %45 hibe + %55 faizsiz kredi desteği olarak uygulanacaktır. 


Programdan Yararlanma Koşulu
 1. En az 1 yıldır faaliyette olmak,
 2. Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürün listesinden bir ürünün üretimi için başvuru yapmak VEYA 
 3. En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olmak;
  • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
  • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
  • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

  prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvuru yapabilmektedir.