TÜBİTAK 1707 SİPARİŞE DAYALI AR-GE DESTEK PROGRAMI

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı 2022-2

1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı kapsamında 2022 yılı 2. dönem itibariyle sürekli başvuruya açık olacak şekilde 2 adet çağrı açılmıştır:
  • 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (1707 Sipariş Ar-Ge)
  • 1707 BİGG Ortaklı Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (1707 BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge)
Sipariş Ar-Ge çağrıları kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir.
1707 BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, BİGG desteği almış olan girişimci KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

 
Proje Bütçesi Üst Sınırı ve Destek Oranları: Üst sınır 5.000.000 TL olup, programda uygulanacak destek oranı üst sınırı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için %75'dir.

Proje Süresi Üst Sınırı: Proje süresi en fazla 24 aydır.
1707 Programı 2022/2.Dönem Çağrı Takvimi:
Çağrı Açılış Tarihi: 3 Ekim 2022 
PRODİS Üzerinden Proje Başvurularının Alınması: 10 Ekim 2022