İşletme Geliştirme Destek Programı

KOSGEB veri tabanına kayıtlı olan her Kobi ve Gerçek İşletme İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamı altındaki desteklerden yararlanabilir. KOSGEB’in sunmuş olduğu destekler, Kobi'ler için proje kültürünün oluşmasında bir basamak teşkil etmektedir. Bu kapsamdaki destekler aşağıda sıralanmıştır:

 • Yurt İçi Fuar Desteği
 • Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
 • Nitelikli Eleman İstihdam Desteği (mevcut durumda yalnızca ödeme talebinde bulunulabilmektedir)
 • Eğitim Desteği
 • Enerji Verimliliği Desteği
 • Tasarım Desteği
 • Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
 • Belgelendirme Desteği
 • Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

Bu destekler neticesinde KOBİ’lerin:

 • Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
 • KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
 • KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
 • KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, amaçlanmaktadır.

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı'na ilişkin destekler hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki numaralardan bizi arayabilir ya da yandaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.