Tasarım ve Ürün Geliştirme

Ticaret Bakanlığı Tasarım ve Ürün Geliştirme Destek Programı

Bu program kapsamında tasarımcı, grafiker personel istihdamı ile tasarım altyapısına yönelik alet-teçhizat, yazılım yatırımı yapacak olan işletmelere 5.000.000 TL'ye kadar hibe desteği sağlanmaktadır. 

Programın amacı, Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin desteklenmesidir.

Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için,

· İstihdam edilen moda tasarımcılarının, modelistlerin, endüstriyel tasarımcıların, grafik tasarımcıların ve tasarım işlerinde çalışan mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 3.000.000 TL,
· Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 1.500.000 TL,
· Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 500.000 TL.

 olmak üzere proje bazında %50 oranında desteklenir.

Destek süresi azami 3 yıl olmakla birlikte, destek süresi sona eren Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin destek süresi, Bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde, 2 yıl daha uzatılabilir.

Şirket başına en fazla 1 proje desteklenir.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Programına ilişkin destekler hakkında daha fazla bilgi almak için bizi arayabilir ya da yandaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.