Ar-Ge / Tasarım Merkezi

Ar-Ge / Tasarım Merkezi Nedir?

Ar-Ge faaliyetleri veya Tasarım faaliyetlerinde bulunan işletmeler, Ar-Ge / Tasarım Merkezi olmaları ile birlikte vergi muafiyetlerinden ve teşviklerden faydalanabilmektedirler. Teşvik ve vergi indirimleri bu işletmeler için Ar-Ge / Tasarım Merkezi ünvanlarından birine sahip olması ile başlar ve 2023 senesine kadar bu ünvanın korunduğunu sürece devam etmektedir. Bu ünvanlara sahip olabilmek için, kanun çerçevesinde belirlenen şartları sağlamak ve bu şartları ilerleyen sürelerde de korumak gerekmektedir. Bununla birlikte, Ar-Ge birimi finansal yapılanmasını, teknik işleyişe uygun olarak sürdürebilmek için kurum kültürüne özgü bir yönetim modeli belirlemek ve devreye almak şarttır.

Ar-Ge / Tasarım Merkezi kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin;

  • Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, 
  • Yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan 
  • En az 15 tam zamanlı Ar-Ge personeli istihdam eden (Belirli sektörler için en az 30 tam zamanlı personel), 
  • Yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan (Tübitak 1507, 1501, San-Tez vb. Ar-Ge Projelerini geçmişinde yapmış ve hala yapmaya devam eden firma olan) birimi ifade etmektedir.

Ar-Ge / Tasarım merkezi kurulması kapsamında firmalara sağlanan teşvik ve muafiyetler şöyledir:

Ar-Ge / Tasarım İndirimi
Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri sonucunda oluşan harcamaların tamamı kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır.

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki
Doktoralı ve temel bilimler konusunda Yüksek Lisans derecesine sahip personeller için %95, yüksek lisans veya temel bilimlerde lisans mezunu personel için %90, diğer personeller için %80 Gelir Vergisi stopajı, personellerin Ar-Ge faaliyetlerinde ayırdıkları süre oranında istisna edilir.

Sigorta Primi Desteği
Bu kanun kapsamında çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden hesaplanan Sigorta Primi İşveren Hissesinin %50’si teşvik kapsamındadır.

Damga Vergisi İstisnası
Bu kanun kapsamında çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin Ar-Ge faaliyetlerine ayırdıkları süre oranı üzerinden hesaplanan damga vergisinin tamamı teşvik kapsamındadır.

Temel Bilimler Personel Teşviki
Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunu personel için o yıl belirlenmiş olan brüt asgari ücret kadar teşvik sağlanır. Teşvik süresi 2 sene olup destek alınacak en fazla personel sayısı toplam personel sayısının %10’unu geçemez.

Ar-Ge / Tasarım Merkezi süreci ile ilgili daha detaylı bilgi almak için yandaki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.