YERLİ MALI BELGESİ

Sanayi ve Yazılım sektörü üreticilerine yönelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan ve 13 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren, kamu mal ve bilişim (yazılım) alımı ihalelerinde yerli malı belgesine sahip ürünleri teklif edenler lehine %15 fiyat avantajı sağlayan belgedir.

Ürünlerin yerli malı kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

a.    Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmeler tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesinde “Üretim Konusu” olarak yer alması,
b.    Kapasite Raporu sahibi olması,
c.    Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünlerle, üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli ve esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması,
d.    Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması gereklidir.