KOSGEB YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

KOSGEB YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI 

Programın Amacı:
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, 
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak, 
 • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek, 
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak, 
 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.
 
Destek Oranı ve Destek Üst Limiti:

Proje desteği %70 hibe, %30 faizsiz kredi olarak sunulmaktadır. Personel gideri dışındaki her bir gider için geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte verilir, sadece geri ödemesiz destek kısmı kullanılamamaktadır. Azami bütçe 300.000 TL olup sunulan bütçe mümkün mertebe 300.000 TL’yi aşmamalıdır.

Başvuru Şartları:
 • İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir. 
 • İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşamaz. 
 • İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz. 
 • İşletmenin; başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir. 
 • İşletme bu programdan 1 kez yararlanabilir. 
 • Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır. 

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Programına ilişkin destekler hakkında daha fazla bilgi almak için bizi arayabilir ya da yandaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.