TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME DESTEĞİ

Tasarım ve Ürün Geliştirme Desteği

Program kapsamında şirketlerin ihracat potansiyellerini artıracak yüksek katma değerli ürünleri geliştirebilmeleri için gerekli tasarım altyapısının kurulması veya geliştirilmesi amacıyla moda/endüstriyel tasarım alanında yürütecekleri projeler desteklenecektir. Projenin destek kapsamına alınma başvurusu tarihinden en az 1 yıl önce ihracatı bulunan şirketler için;
  • Proje kapsamında istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaş giderleri aynı anda azami 10 kişi için en fazla 5.429.000 TL, 
  • Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri en fazla 2.714.000 TL, 
  • İnternet sitesi üyeliğine ilişkin giderleri en fazla 904.000 TL olmak üzere proje bazında toplam 9.049.000 TL’ye kadar %50 oranında desteklenir.
Destek Süresi: 3 Yıl (proje süresi projenin performansına bağlı olarak bakanlık değerlendirmesi neticesinde 2 yıl daha uzatma hakkı vardır.)
Bir şirketin sadece 1 adet projesi desteklenmektedir. 

Tasarım ve Ürün Geliştirme Programına ilişkin destekler hakkında daha fazla bilgi almak için bizi arayabilir ya da yandaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.