Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik

05/04/2023 tarihli 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”

Karar ile Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar’da değişiklik yapılarak, yatırımların 6. Bölge teşvik unsurlarından yararlanmasını öngören program kapsamına deprem illeri dahil edildi.
Deprem bölgesinde asgari 1.5 milyon lira tutarındaki yatırımlar, 6. Bölge teşviklerinden, 6. Bölge için öngörülen sürelerde yararlanabilecekler. Bu kapsamda yararlanılacak faiz ve kâr payı desteği sabit yatırım tutarının % 10'unu aşmamak kaydıyla 30 milyon lirayı geçemeyecek. Karar öncesi kullanılan faiz ve kâr payı desteğinden yararlanılan krediler ve finansal kiralama borçlanmaları için, destek süresi sonuna kadar uygulama yapılacak.
Bu destek unsurlarından süresi devam eden ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlar da dahil olmak üzere yeni yatırımlar yararlanacak. Ayrıca deprem nedeniyle hasar gören yatırımların yerine konulması amacıyla yapılacak yatırımlar da kapsama dahil olacak.
Depremde hasar gören yatırımların yerine yapılacak yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteği ile sigorta primi desteğinin hesaplanmasında dikkate alınacak işçi sayısında 01.08.2022 - 31.01.2022 tarihleri arasındaki işçi sayısı üzerinden hasar derecesine göre farklılık uygulanacak.
Buna göre tamamen yıkılan veya yıkılmasına karar verilen tesislerdeki istihdamın tamamı ilave istihdam olarak kabul edilecek. Ağır hasarlı tesislerde yüzde 75 ilave istihdam olarak kabul edilecek. Orta hasarlı tesislerde yüzde 50 ilave istihdam, az hasarlı tesislerde yüzde 25 ilave istihdam kabul edilecek. Hasarsızlarda yüzde 10 ilave istihdam kabul edilecek.
Uygulama kapsamında; Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Sivas illerinin bazı ilçeleri yer alıyor.

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.