Ticaret Bakanlığı Küresel Tedarik Zinciri Desteği (KTZ)

Küresel Tedarik Zinciri Programı, yurtdışında uluslararası düzeyde faaliyet gösteren küresel bir firmaya ihraç edilecek yarı mamul tedarik anlaşması kapsamında yapılacak yazılım, eğitim/danışmanlık, müşteri ziyaretleri, sertifikasyon, test-analiz ve ürün geliştirme için makine-teçhizat-donanım alımlarına %50 oranında 27.149.000 TL'ye kadar 2 yıl boyunca hibe desteği sağlanmaktadır.

Yurtdışında global bir firma ile yeni ürünleri kapsayan bir tedarik sözleşmesi/protokolü/niyet mektubu vs. söz konusuysa bu destek programından yararlanılabilmektedir. 
Dikkat edilmesi gereken husus; ya mevcut bir müşteriye yeni ürünlerle ilgili ya da yeni bir müşteriye üretilen mevcut/yeni ürünlerle ilgili bir tedarik süreci olmalıdır. Ayrıca gönderilecek ürün ara malı olmalı ve küresel firmada bir prosese tabi tutulmalıdır.

Başvuru aşamasında Tedarikçisi Olunacak Şirketle olan iş ilişkisini gösteren aşağıdaki belgelerden herhangi biri sunulacaktır: 
-Küresel firmadan tedarikçi olunacak ürünün detayı ile söz konusu ürünün sipariş miktarı ve tutarını ifade eden açıklayıcı bir yazı ( niyet mektubu, sözleşme vb.)
-Eğer küresel firma şirketinizi denetlemişse denetim sonuç raporu ve denetim sonuç raporu sonrası muhtemel iş ilişkisi olacağını kanıtlayan belge, sözleşme

Proje kapsamında almayı planladığınız cihazların/yazılımların başvuracağımız tedarik sürecine de uygun olması önemlidir. Ayrıca talep edilen destek tutarı ile küresel firmaya yapılacak ihracat tutarının da uyumlu olması beklenmektedir.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

www.koksaldanismanlik.com 
info@koksaldanismanlik.com