E-İHRACAT DESTEKLERİ

DESTEK KONULARI:

1-     Pazara giriş rapor desteği;
%50 oranında yıllık bazda desteklenir. 
En fazla 20 adet üyelik ve rapor için destekten faydalanılır. Parekende e-ticaret siteleri, Pazaryerleri ve E-ihracat konsorsiyumları için destek üst limit 2.714.000 TL dir.


2-   
Dijital pazaryeri tanıtım desteği;
Her bir Pazar yeri için %50 oranında 3 yıl boyunca desteklenir. şirketlerde yıllık 13.574.000 TL yi, parekende e-ticaret siteleri için yıllık 27.149.000 TL yi, e-ticaret konsorsiyumları için yıllık 45.248.000 TL yi geçemez. 3-   E-ihracat tanıtım desteği;
Proje başına 4 yıl süresince  yıllık 4.000.000 TL ye kadar %75 oranında desteklenir. En fazla aynı anda 2 proje desteklenir. Parekende e-ticaret siteleri için 45.248.000 TL, B2B Platformları için 7.239.000 TL, Pazaryerleri için 54.298.000 TL, E-ihracat konsorsiyumları için 27.149.000 TL destek üst limitlerdir.


 
4-  Sipariş karşılama hizmeti desteği;
Her bir ülke için en fazla %50 oranında 3 yıl boyunca desteklenir. Şirketlerde yıllık 13.574.000 TL yi, parekende e-ticaret siteleri
ve ihracat konsorsiyumları için yıllık 45.248.000 TL yi, pazaryerleri için yıllık 27.149.000 TL yi geçemez.5-  Depo kira desteği;
Her birim başına %50 oranında her bir ülke için 3 yıl boyunca yıllık en fazla 25 birim için kira desteği verilir. Parekende e-ticaret
siteleri, pazaryerleri ve e-ihracat konsorsiyumları için olup 9.049.000 TL yi geçemez.6- Sipariş Karşılama Hizmeti Desteği& Yurt Dışı Depo Kira Desteği;
Her birim başına %50 oranında her bir ülke için 3 yıl boyunca yıllık en fazla 25 birim için kira desteği verilir. Sipariş karşılama hizmeti veren kuruluş depo kirası için şirketlerde destek üst limit 13.574.000 TL, Parekende e-ticaret siteleri için 45.248.000 TL, Pazaryerleri için 27.149.000 TL dir.


 

7-  Yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği;
%50 oranında, pazaryeri başına 3 yıl boyunca 200.000 TL ye kadar destek verilir. En fazla 6 pazaryeri entegrasyonu desteklenir. Parekende e-ticaret siteleri, pazaryerleri ve e-ihracat konsorsiyumları için olup, 361.000 TL ye kadar desteklenmektedir.8-  Çevrim içi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmetler desteği;
Her ülke için 3 yıl soyunca %50 oranında 2.714.000 TL ye kadar desteklenir. (E-ihracat konsorsiyumlar için en fazla yıllık 5.429.000
TL ye kadar)


 
9-  Pazaryeri komisyon gideri desteği;
3 yıl boyunca %50 oranında destek verilir. Şirketler için yıllık 1.357.000 TL, parekende e-ticaret siteleri için yıllık 4.524.000 TL,
E-ihracat konsorsiyumlar için yıllık 5.429.000 TL yi geçemez.


Başvurular, ön onay aşamalı olup KEP portalı üzerinden gerçekleşmektedir.