DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (DİİB)


Dahilde İşleme İzin Belgesi nedir, avantajları nelerdir?

İTHALATTA;
1.  Gümrük Vergisi ve KDV Muafiyeti
2.  KKDF İstisnası (%3)
3.  Vergi, Resim ve Harç İstisnası
4.  Ticaret politikası önlemlerine tabi olmama (kota ve gözetim önlemlerinden muafiyet)
5.  İthalat sırasında alınması gereken vergilere ilişkin teminat indirimi

YURT İÇİ ALIMLARDA;

a.   KDV ödenmez. (KDV Tecil-Terkin Uygulamasına bağlıdır.)
b.  Alım karşılığı yapılan ihracat sonrası KDV iadesi ile ilgili işlemlerin yapılmasına
gerek kalmaz.


 
DİİB-DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGENİZİ NASIL KULLANACAKSINIZ?


İTHALATTA TEMİNAT VERİLMESİ:
İthal edeceğiniz maddelerin Gümrük Vergisi, KDV ve KKDF tutarları toplamı kadar nakit, teminat mektubu veya hazine bonosu vererek, nakit ödeme yapmadan ithalat yapabilirsiniz.

 
İNDİRİMLİ TEMİNATTAN YARARLANMA:

İmalatçı-ihracatçı firmalar, belge başvuru tarihinden önceki dört yıl içerisinde düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmış belgeleri kapsamında, sanayi ürünlerinde toplamda 1 (bir) milyon, tarım ürünlerinde 500 (beşyüz) bin ABD dolarından az olmamak üzere gerçekleştirdikleri ihracat kadar, İthalat sırasında verilecek %100 oranında teminat yerine %10 indirimli olarak teminat verecek, kapatma aşamasında verdiğiniz teminatın iadesini almış olacaksınız.

Bununla birlikte, indirimli teminattan, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası ve Onaylanmış Kişi Statü belge sahibi firmalar da yararlanabilir.

 
DÂHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TELAFİ EDİCİ VERGİ HESAPLAMASI;

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithalat aşamasında oluşup, ihracat aşamasında ticaret politikası gereği doğan Telafi edici vergi hesaplaması, kapatma aşamasında netleştirilip firmalarımıza ve kuruma hazır tablo şeklinde sunulmaktadır.

Firmalarımız talebine bağlı, telafi edici vergi hesaplaması, ihracat aşamasında veya aylık bazda da sunulabilir.

DÂHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNİN KAPATILMASI;


Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilen ve yerli alınan hammaddelerin, imalatta kullanılarak ihraç edilen mallar içinde yurtdışına çıktığının belgelenmesi ve Kurum tarafından onaylanarak kapatılmasıdır.  
KAPATMA SÜRESİ:
Dahilde işleme izin belgesi süre bitiminden itibaren 3 ay içinde, kapatma başvurusunun yapılması yasal kuraldır. Süresi içinde kapatma başvurusu yapılmayan belgeler değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru, süreç takipleri, revizyon işlemleri ve kapatması işlemleri tarafımızdan takip edilmekte olup tüm yönlendirme ve raporlamalar için firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.