TURİZM BELGELERİ DANIŞMANLIĞI

İlgili Kurum: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  • Turizm yatırım belgesi alınması
  • Turizm yatırım belgesinin turizm işletme belgesine çevrilmesi
  • Doğrudan turizm işletmesi belgesi alınması
  • Tadilat tür sınıf kapasite değişikliklerinin yapılması
  • Belge devri işlemlerinin yapılması
  • İsim değişikliği işlemlerinin yapılması
  • Belgeye işletici adına şerh düşürülmesi
  • Adres tashihi işlemlerinin yapılması
  • Belge veya plaket zayii başvurularının yapılması