İHRACAT DESTEKLERİ


PAZARA GİRİŞ PROJESİ HAZIRLAMA DESTEĞİ;
Şirketlerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı hedef pazar, yurt dışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair
alacakları danışmanlık ve rapor giderleri desteklenir.

Destek Oranı: %50
Destek Üst Limiti: Proje başına 361.000 TL
Destek Süresi: En fazla 2 adetYURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMA DESTEĞİ;
Şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması faaliyetine ilişkin ulaşım ve konaklama giderleri desteklenir.

Destek Oranı: %50
Destek Üst Limit: Faaliyet başına en fazla 180.000 TL
Destek Süresi: Bir takvim yılında azami 5 defa olmak üzere en fazla 20 defa YURT DIŞI MARKA TESCİL DESTEĞİ;
Şirketlerin yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunması ilişkin giderleri desteklenir.
Yurt dışı marka tescil programına başvurmak isteyen firmaların ilk olarak yurtiçinde markalarını tescil ettirmesi gerekmektedir.

Destek Oranı: %50
Destek Üst Limiti: Yıllık 1.357.000 TL
Destek Süresi: 4 YılPAZARA GİRİŞ BELGE/SERTİFİKA DESTEĞİ;
Program kapsamında firmaların akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınan ve bir ülke pazarına girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan kalite, çevre belgelerini/sertifikalarını; insan, can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri; ihraç ürünlerine ilişkin laboratuvar analizlerini ve/veya test/raporlarına destek verilir.

Firmalar Ticaret Bakanlığı’nın web sitesindeki Ek-5 listesinde yer alan destek kapsamındaki pazara giriş belgeleri için
başvuruda bulunabilmektedir.

Destek Oranı: %50
Destek Üst Limiti: Şirket başına yıllık 7.239.000 TL


TANITIM DESTEĞİ;
Yurt dışı birimi bulunan şirketlerin, Türkiye’de üretilen ürünler ile ilgili yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri desteklenmektedir.

Destek Oranı: %50
Destek Üst Limiti: Yurt dışı birimin bulunduğu ülke için yıllık 2.500.000 TL
Destek Süresi: En fazla 4 Yıl

Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescili başvurulmuş olması koşuluyla destek
verilmektedir.

Destek Oranı: %50
Destek Üst Limiti: Yıllık en fazla 4.524.000 TL
Destek Süresi: En fazla 4 Yıl

Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri desteklenmektedir.

Destek Oranı: %50
Destek Üst Limiti: Yıllık en fazla 7.239.000 TL
Destek Süresi: 4 Yıl


YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ;
Ticaret Bakanlığı tarafından, Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurtiçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin 2014-4 Sayılı Karar kapsamında yurtiçinde düzenlenen ve Bakanlıkça ilan edilen sektörel nitelikli fuarların desteklenmesidir. Firmaların katılmayı düşündüğü yurt içi fuarlar, Ticaret Bakanlığı listelerinde yer almalıdır. Liste kapsamında yer almayan fuarlar için teşvik verilmez.

Destek Giderleri: Yer kirası,Stand Dekorasyonu/Kurulumu.
Destek Oranı: %50
Destek Üst Limiti: 144.000  TL


YURT DIŞI FUAR DESTEĞİ;
Firmaların uluslararası fuarlara katılımları, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 sayılı Karar” kapsamında desteklenmektedir. Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı’nın ilan edilen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmaların bireysel katılımı, bunun yanı sıra, yetkilendirilen organizatörlerce düzenlenen fuarlara milli katılım ve sektöründe önde gelen prestijli fuarlara katılım belirli kalemlerde ve değişen tutarlarda desteklenmektedir.

Firmaların katılacağı yurt dışı fuarlar, Ticaret Bakanlığı listelerinde yer almalıdır. Listede yer almayan fuarlar için fuar ekleme talebi yapılabilir. Bu işlem için fuar tarihinden en geç 1 (bir) ay önce başvuru yapılmalıdır.

Destek Giderleri: Yer kirası,Nakliye/Ulaşımı,Stand Kurulumu.
Destek Üst Limiti: Sektörel Fuar 452.000 TL, Prestijli Fuar 1.357.000 TLTANITIM DESTEĞİ;
Yurt dışı birimi bulunan şirketlerin, Türkiye’de üretilen ürünler ile ilgili yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri desteklenmektedir.

Destek Oranı: %50
Destek Üst Limiti: Yurt dışı birimin bulunduğu ülke için yıllık 2.500.000 TL
Destek Süresi: En fazla 4 Yıl

Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescili başvurulmuş olması koşuluyla destek
verilmektedir.

Destek Oranı: %50
Destek Üst Limiti: Yıllık en fazla 4.524.000 TL
Destek Süresi: En fazla 4 Yıl

Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri desteklenmektedir.

Destek Oranı: %50
Destek Üst Limiti: Yıllık en fazla 7.239.000 TL
Destek Süresi: 4 Yıl


BİRİM KİRA DESTEĞİ;
Şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurt dışı birimlerinin kira giderleri ile paylaşımlı ofislere ilişkin üyelik
giderleri desteklenir. 
Yurt dışında açılacak birimin Türkiye’deki şirket ile organik bağı bulunan şirket yada şube olmalıdır.
Bir şirket en fazla 25 birim için kira desteğinden yararlanabilir.

Destek Üst Limiti: 3.619.000 TL
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 4 Yıl

 

TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME DESTEĞİ;
Program kapsamında şirketlerin ihracat potansiyellerini artıracak yüksek katma değerli ürünleri geliştirebilmeleri için gerekli tasarım altyapısının kurulması veya geliştirilmesi amacıyla moda/endüstriyel tasarım alanında yürütecekleri projeler desteklenecektir.
Bir şirketin sadece 1 adet projesi desteklenmektedir.

Destek Giderleri: Tasarımcı/modelist/mühendis istihdamı, Makine/ekipman/alet/teçhizat/malzeme,Yazılım ve internet sitesi üyelik giderleri.
Destek Oranı: %50
Destek Üst Limiti: 9.047.000 TL
Destek Süresi: 3 Yıl (proje süresi projenin performansına bağlı olarak bakanlık değerlendirmesi neticesinde 2 yıl daha uzatma hakkı vardır.)


TASARIMCI ŞİRKET VE TASARIM OFİSİ DESTEĞİ;
Türkiye’de faaliyette bulunan, tasarımcının ortak olduğu, endüstriyel ürün tasarım veya moda tasarımı alanlarında faaliyet gösteren tasarımcı şirketleri, sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan, tasarımcının ortak olduğu ve bünyesinde en az 3 adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı veya moda tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan tasarım ofisi şirketleri program kapsamında desteklenmektedir.

Destek Giderleri:
Marka, patent, faydalı model tescili,
Endüstriyel tasarım tescili ve marka
tescillinin yenilenmesi/korunması giderleri,
Yurt dışı birim kira, temel kurulum,
dekorasyon, konsept mimari çalışmaları, Birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık
giderleri,
Vergi/resim/harç giderleri,
İstihdam giderleri,
Danışmanlık, fuar ve tanıtım faaliyetlerine
yönelik giderleri.
Destek Üst Limiti: 9.047.000 TL
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 4 Yıl


KÜRESELTEDARİK ZİNCİRİ DESTEĞİ (KTZ);
Küresel Tedarik Zinciri yetkinlik projesi, Türkiye’de üretim yapan firmaların Küresel Firmalara ihraç edeceği ara malların geliştirilmesi ve numune/prototip üretimini artırmayı amaçlayan bir programdır.

Destek Giderleri:
  • Eğitim/Danışmanlık
  • Test/Analiz
  • Ürün Doğrulama
  • Sertifikasyon
  • Makine/Ekipman/Donanım/Yazılım Alımı
Destek Oranı: %50
Destek Üst Limiti: Şirket başına 27.149.000 TL
Destek Süresi: 2 Yıl 

Yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden şirketlerin Türkiye' de üretilen ürünlerinin pazarlandığı yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmetlerine ilişkin giderler desteklenir.

Destek Süresi: %50
Destek Üst Limiti: Yıllık 7.239.000 TL
Destek Süresi: 2 Yıl


ÇOK KANALLI ZİNCİR MAĞAZA DESTEĞİ;
Müşteri-marka-perakende kanalı etkileşimi sağlamak üzere, fiziksel perakende mağazası, dijital ağ, cihaz, platformlar ile birden fazla temas noktası üzerinden müşteriye ulaşan, gıda dışı sektörlerde faaliyet gösteren, aynı tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren; yurt içinde en az 100 fiziksel perakende mağazası bulunan perakende satış noktalarına destek verilmektedir. Satın alınan yabancı çok kanallı zincir mağazalar desteklenmez.

Toplam Destek Üst Limiti: 20.000.000 TL


Destek Giderleri/Üst Limitleri/Oranları :

Yurt dışı marka tescil/ yenileme/ koruma,

Destek Üst Limiti: 1.357.000 TL
Destek Oranı: %50

Pazar araştırması çalışması ve raporları,

Destek Üst Limiti: 3.619.000 TL
Destek Oranı: %50


Tanıtım giderleri,


Destek Üst Limiti: 5 yıl boyunca yıllık 16.289.000 TL
Destek Oranı: %50

Birim kira giderleri,


Destek Üst Limiti: 5 yıl/yıllık 3.619.000 TL
Destek Oranı: %50


Temel kurulum/konsept mimarı çalışma/dekorasyon giderleri,

Destek Üst Limiti: 5.429.000 TL
Destek Oranı: %50


Franchise giderleri,


Destek Üst Limiti: 2 yıl olmak üzere 3.619.000 TL
Destek Oranı: %50

  


Ticaret Bakanlığı tarafından verilen İhracat destekleri hakkında daha fazla bilgi almak için bizi arayabilir ya da yandaki formu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.