YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DANIŞMANLIĞI

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?
Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar'ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.

Teşvik uygulamaları kapsamında yatırımcılara,
 1. KDV İstisnası,
 2. KDV İadesi,
 3. Gümrük Vergisi Muafiyeti,
 4. Vergi İndirimi,
 5. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
 6. Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği,
 7. Gelir Vergisi Stopajı Desteği,
 8. Faiz Desteği,
 9. Yatırım Yeri Tahsisi
destekleri sağlanmaktadır.

Söz konusu desteklerden yararlanma imkanı ve yapılacak yatırımın süresi, Yatırımın:
Büyüklüğüne, Bölgesine ve Konusuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Uygulamaları ve Kapsamı

Yatırım Teşvik Belgesi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

 • Genel Teşvik Uygulamaları
1. ve 2. bölgelerde 3.000.000 TL
3, 4., 5. ve 6. bölgelerde 1.500.000 TL’dir.

 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit
yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 3 Milyon TL’den, diğer bölgelerde ise 1,5 Milyon TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı
ayrı belirlenmiştir.

 • Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit
yatırım tutarı 50 Milyon TL’den başlamak üzere sektörüne göre farklı

büyüklüklerle tanımlanmıştır.

 • Stratejik Yatırımların Teşviki
Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım
tutarı 50 Milyon TL’dir.